Γιατροί με Ειδικότητα: Αιματολόγος

Όνομα
Ειδικότητα
Τηλέφωνο
Διέθυνση
22530.29244 & 22517.71211
ΙΑΤΡΕΙΟ ΚΑΛΛΟΝΗ & ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ(ΜΥΤΙΛΗΝΗ)
22510 55516
Καβέτσου 40