ΜΥΡΣΙΝΗ ΠΕΡΓΑΜΗΝΟΥ
E-mail:
Ειδικότητα:
Τηλέφωνο: 22530.29244 & 22517.71211
Διεύθυνση: ΙΑΤΡΕΙΟ ΚΑΛΛΟΝΗ & ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ(ΜΥΤΙΛΗΝΗ)
Πληροφορίες: