Πατλάκα Δέσποινα
E-mail:
Ειδικότητα:
Τηλέφωνο: 22510 46355
Διεύθυνση: Καβέτσου 44
Πληροφορίες: