Μαλισσόβας Ευστάθιος
E-mail:
Ειδικότητα:
Τηλέφωνο: 22530 23966
Διεύθυνση: Καλλονή Λέσβου
Πληροφορίες: