Προτάσεις ΠΙΣ στην ηγεσία του ΥΥΚΑ για τον εμβολιασμό κατά του κορωνοϊού» 16/12/2020

Κατηγορία: Χωρίς κατηγορία | Δημοσίευση: 16-12-2020 | από τον/την

Ιατρικές Επιστημονικές Εταιρείες/Ιατρικές Επαγγελματικές Ενώσεις

Αξιότιμοι κύριοι,

Ο εμβολιασμός για τον covid-19 ως εθνική υπόθεση, οφείλει να είναι επιτυχής και μαζικός και  προϋπόθεση για τα ανωτέρω αποτελεί η καλή και ευέλικτη οργάνωσή του.

Για το σκοπό αυτό, πιστεύουμε ότι θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί το σύνολο των δυνάμεων που  είναι διαθέσιμες στο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, λαμβάνοντας υπόψη ιδιαιτέρως τις  δυνατότητες του ιδιωτικού τομέα, του οποίου τα 20.000 ιατρεία αποθαρρύνονται λόγω  ασαφειών και υπερβολών στο μέχρι σήμερα σχεδιασμό, που θα πρέπει να διευκρινισθούν και να  διορθωθούν.

1) Οι ασθενείς θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να κλείνουν ραντεβού για τον  εμβολιασμό επικοινωνώντας απευθείας με το γιατρό τους, καθώς αυτή η απλή  διαδικασία εξασφαλίζει τον αναγκαίο έλεγχο της κατάστασης της υγείας του ασθενούς,  την εμπεριστατωμένη ενημέρωση και συμβουλευτική. Επιπλέον, θα βοηθήσει να  ξεπεραστούν αμφιβολίες και δισταγμοί που μπορεί να συνοδεύουν το συγκεκριμένο  εμβολιασμό. Κυρίως όμως, ο έλεγχος, που σύμφωνα με το σχεδιασμό προβλέπεται μετά  την άφιξη του ασθενούς στο εμβολιαστικό κέντρο, θα γίνεται προηγουμένως, ώστε να  μην υπάρχει σπατάλη χρόνου, εμβολίων και εμπιστοσύνης. Πρακτικά δηλαδή, κατά την  άφιξη στο εμβολιαστικό κέντρο θα είναι απαραίτητη μια απλή θερμομέτρηση. Ο τρόπος  αυτός είναι απλούστερους από όσους προβλέπονται μέχρι στιγμής, αποδοτικότερος,  φιλικότερος προς τον ασθενή και επιστημονικά ορθός. Τα 12.000.000 Ευρώ που  προφανώς έχουν προϋπολογιστεί για τον διακανονισμό ραντεβού από άλλα κέντρα, θα  σπαταληθούν σε μία άσκοπη, αντιεπιστημονική και ατελέσφορη διαδικασία.

 

2) Οι ασθενείς θα πρέπει να έχουν δικαίωμα επιλογής εμβολιαστικού κέντρου και τα

ιατρεία, δυνατότητα καθορισμού ωραρίου και ημερών λειτουργίας.

3) Θα πρέπει να διευκρινισθεί ο αριθμός των επισκεπτών/τριών υγείας και των

νοσηλευτών/τριών που μπορεί να επιτηρεί κάθε ιατρός, ώστε να είναι εφικτή η

διοργάνωση και μαζικότερων εμβολιασμών, σε συνεργασία με άλλους φορείς.

4) Στα ατομικά ιατρεία, όταν οι εμβολιασμοί γίνονται από τον ίδιο τον ιατρό, θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα και την καταχώρηση του εμβολιασμού, εφόσον εργάζεται μόνος του.

Με τον τρόπο αυτό, που είναι ήδη γνωστός και συνηθισμένος από άλλους εμβολιασμούς,  η δυνατότητα εμβολιασμών της χώρας θα αυξηθεί κατακόρυφα.

5) Χρειάζονται διευκρινίσεις για το πώς διακινούνται και παραλαμβάνονται τα εμβόλια,  καθώς και για τις προβλεπόμενες αποζημιώσεις.

6) Τέλος, θεωρούμε αυτονόητη τη μέριμνα για τον κατά προτεραιότητα εμβολιασμό του  ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού στους χώρους εργασίας τους, δημόσιους και

ιδιωτικούς και θεωρούμε αυτονόητο ότι όλοι όσοι εργασθούν σε εμβολιαστικά κέντρα θα  πρέπει να είναι οι ίδιοι εμβολιασμένοι.

Αξιότιμοι κύριοι,

Οι πολύπλοκες ηλεκτρονικές πλατφόρμες και η εμπλοκή πολλών φορέων, ειδικά για τους  μεγαλύτερους σε ηλικία συνανθρώπους μας, θα δυσχεράνει τη διαδικασία και θα την καταστήσει  λιγότερο αποτελεσματική από το επιθυμητό. Καθώς ο εμβολιασμός αυτός, όπως και κάθε άλλος  συνιστά ιατρική πράξη και απαιτεί ιατρική επίβλεψη, θα πρέπει να ακολουθήσει τη μέχρι τώρα πρακτική, η οποία είναι εφαρμόσιμη και υπό την ευθύνη των θεραπόντων ιατρών.

Παραμένουμε στη διάθεσή σας.

 

 

Αθήνα 15 Δεκεμβρίου 2020

Α.Π.: 7862

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Συστάσεις για καλύτερη οργάνωση του εμβολιασμού κατά του νέου κορωνοϊού

 

Για να είναι ο εμβολιασμός κατά του SARS-CoV-2 επιτυχής και μαζικός, προϋποθέτει την καλή και ευέλικτη οργάνωσή του. Για το σκοπό αυτό, ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος ζήτησε με επιστολή του που απέστειλε προς την ηγεσία του ΥΥΚΑ, να χρησιμοποιηθεί το σύνολο των δυνάμεων που είναι διαθέσιμες στο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα. Όπως αναφέρει μάλιστα χαρακτηριστικά στην επιστολή αυτή, «20.000 ιατρεία αποθαρρύνονται λόγω ασαφειών και υπερβολών στο μέχρι σήμερα σχεδιασμό, που θα πρέπει να διευκρινισθούν και να διορθωθούν».

 

Σύμφωνα με τον ΠΙΣ, οι ασθενείς θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να κλείνουν ραντεβού για τον εμβολιασμό επικοινωνώντας απευθείας με τον ιατρό τους, καθώς αυτή η απλή διαδικασία εξασφαλίζει τον αναγκαίο έλεγχο της κατάστασης της υγείας του ασθενούς, την εμπεριστατωμένη ενημέρωση και συμβουλευτική. Επιπλέον, θα βοηθήσει να ξεπεραστούν αμφιβολίες και δισταγμοί που μπορεί να συνοδεύουν το συγκεκριμένο εμβολιασμό.

 

Κυρίως όμως, ο έλεγχος, που σύμφωνα με το σχεδιασμό προβλέπεται μετά την άφιξη του ασθενούς στο εμβολιαστικό κέντρο, θα γίνεται προηγουμένως, ώστε να μην υπάρχει σπατάλη χρόνου, εμβολίων και εμπιστοσύνης. Πρακτικά δηλαδή, κατά την άφιξη στο εμβολιαστικό κέντρο θα είναι απαραίτητη μια απλή θερμομέτρηση.

 

Και ο ΠΙΣ προειδοποιεί ότι τα 12.000.000 ευρώ που έχουν προϋπολογιστεί για τον διακανονισμό ραντεβού από άλλα κέντρα, θα σπαταληθούν σε μία άσκοπη, αντιεπιστημονική και ατελέσφορη διαδικασία. 

Επιπροσθέτως ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος επισημαίνει ότι θα βοηθήσει αν:

 

– Οι ασθενείς έχουν δικαίωμα επιλογής εμβολιαστικού κέντρου και τα ιατρεία, δυνατότητα καθορισμού ωραρίου και ημερών λειτουργίας.

– Διευκρινισθεί ο αριθμός των επισκεπτών/τριών υγείας και των νοσηλευτών/τριών που μπορεί να επιτηρεί κάθε ιατρός, ώστε να είναι εφικτή η διοργάνωση και μαζικότερων εμβολιασμών, σε συνεργασία με άλλους φορείς.

-Στα ιατρεία, όταν οι εμβολιασμοί γίνονται από τον ίδιο τον ιατρό, θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα και την καταχώρηση του εμβολιασμού, εφόσον εργάζεται μόνος του. Με τον τρόπο αυτό, που είναι ήδη γνωστός και συνηθισμένος από άλλους εμβολιασμούς, η δυνατότητα εμβολιασμών της χώρας θα αυξηθεί κατακόρυφα.

– Αν διευκρινιστεί πώς διακινούνται και παραλαμβάνονται τα εμβόλια, καθώς και για τις προβλεπόμενες αποζημιώσεις.

– Αν δοθεί μέριμνα για τον κατά προτεραιότητα εμβολιασμό του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού στους χώρους εργασίας τους, δημόσιους και ιδιωτικούς.