Περικοπές εφημεριών των Κέντρων Υγείας

Κατηγορία: Ανακοινώσεις | Δημοσίευση: 24-6-2015 | από τον/την

 

                                              ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΛΕΣΒΟΥ

                                                     Ταχ. δ/νση : Καβέτσου 17

                                                            81100 – Μυτιληνη

                                                     Τηλ & fax : 22510.28182

                                                    e-mail: syllogos@islesv.gr

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

Μυτιλήνη 24/06/2015

 

Περικοπές εφημεριών των Κέντρων Υγείας

Ο Ιατρικός Σύλλογος Λέσβου ζητάει από την 2η ΥΠΕ να αναθεωρήσει την απόφασή της, σχετικά με την περικοπή προγραμμάτων εφημεριών των Κέντρων Υγείας και των Περιφερειακών Ιατρείων, που καθιστά τη λειτουργία τους επισφαλή και επικίνδυνη για την υγεία των πολιτών.

Θεωρούμε πως τέτοιες αποφάσεις στο μέσο της τουριστικής περιόδου δημιουργούν προβλήματα στα ήδη φορτωμένα από πολίτες νησιά μας, με αποτέλεσμα να θίγεται η περίθαλψη και να εξουθενώνονται οι γιατροί. Ιδιαίτερα στο νησί μας που οι γιατροί είναι επιφορτισμένοι  και με την υγειονομική κάλυψη των μεταναστών.

Η έλλειψη γιατρών, νοσηλευτικού προσωπικού και πόρων δεν πρέπει να γίνει η αιτία, ώστε να δυσχεραίνουμε τον τουρισμό και το ήδη επιβαρυμένο έργο των γιατρών, μειώνοντας επιπλέον το κίνητρο προσέλευσης νέων γιατρών στα νησιά μας, που τόσο πολύ το έχουμε ανάγκη.

Ο Ιατρικός Σύλλογος Λέσβου συμπαρίσταται και στηρίζει τις κινητοποιήσεις των ιατρών των Κέντρων Υγείας και των Περιφερειακών Ιατρείων.

Γι΄ αυτό θα πρέπει:

  • Να αναθεωρηθεί άμεσα η απόφαση της 2ης ΥΠΕ για περικοπή των προγραμμάτων εφημεριών στα Κέντρα Υγείας και Περιφερειακά Ιατρεία.
  • Να καλυφθούν τα κενά στα νησιά με μόνιμο ιατρικό, παραϊατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό.
  • Να αποζημιωθούν τα δεδουλευμένα των εφημεριών του 2015, σε όλους τους ιατρούς των Κέντρων Υγείας και Περιφερειακών ιατρείων, χωρίς περικοπές.

 

 

 

 

 

     Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                            Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Προβέτζας Παναγιώτης                                                            Αμπατζής Πολύδωρος