Έγγραφο του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. 5/11/2020

Κατηγορία: Χωρίς κατηγορία | Δημοσίευση: 5-11-2020 | από τον/την

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ – ΕΟΠΠΥ

Εγγραφο του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., Διεύθυνση Φαρμάκων, Τμήμα σχεδιασμού,
παρακολούθησης, χορήγησης θεραπευτικών μέσων και αξιοποίησης ελέγχου,