Σακκης Ευστράτιος
E-mail:
Ειδικότητα:
Τηλέφωνο: 22510 28561
Διεύθυνση: Καβέτσου 24
Πληροφορίες: