Ψύχας Ευστράτιος
E-mail:
Ειδικότητα:
Τηλέφωνο: 22510 28123
Διεύθυνση: Ελ. Βενιζέλου 15
Πληροφορίες: