Πρωτούλης Γεώργιος
E-mail:
Ειδικότητα:
Τηλέφωνο: 22510 41210
Διεύθυνση: Καβέτσου 40
Πληροφορίες: