Πασχαλίδης Ιωάννης
E-mail:
Ειδικότητα:
Τηλέφωνο: 22510 22217
Διεύθυνση: Καβέτσου 44
Πληροφορίες: