Παρασκευαιδης Χ. Παναγιώτης
E-mail:
Ειδικότητα:
Τηλέφωνο: 2251027808
Διεύθυνση: Καβετσου 5
Πληροφορίες: