Παρασκευαΐδης Παναγιώτης
E-mail:
Ειδικότητα:
Τηλέφωνο: 22510 26805
Διεύθυνση: Πλάτωνος 1
Πληροφορίες: