Μπομπολη Ιωάννα
E-mail:
Ειδικότητα:
Τηλέφωνο: 22510 37750
Διεύθυνση: Καβέτσου 36
Πληροφορίες: