Μαλλιαρός Ιωάννης
E-mail:
Ειδικότητα:
Τηλέφωνο: 22510 46002
Διεύθυνση: Αερ. Γιανναρέλλη
Πληροφορίες: