ΜΑΧΑΙΡΑΣ ΠΕΤΡΟΣ
E-mail:
Ειδικότητα:
Τηλέφωνο: 2251057700
Διεύθυνση: ΒΟΣΤΑΝΕΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
Πληροφορίες: