Ελευθερίου Δέσποινα
E-mail:
Ειδικότητα:
Τηλέφωνο: 22510 27478
Διεύθυνση: Ε. Βοστάνη 15 Β
Πληροφορίες: