Δολκας Γεώργιος
E-mail:
Ειδικότητα:
Τηλέφωνο: 22510 41127
Διεύθυνση: Κων/πόλεως 5
Πληροφορίες: