ΧΙΟΥ ΠΕΡΜΑΝΘΟΥΛΑ
E-mail:
Ειδικότητα:
Τηλέφωνο: 22510 55865
Διεύθυνση: Καβέτσου 32
Πληροφορίες: