Αντωνιάδης Χαράλαμπος
E-mail:
Ειδικότητα:
Τηλέφωνο: 22510 41014
Διεύθυνση: Καβέτσου 5
Πληροφορίες: