Αμπατζής Πολύδωρος
E-mail:
Ειδικότητα:
Τηλέφωνο: 2251028222
Διεύθυνση: Αερ. Γιανναρέλλη 7
Πληροφορίες: