ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΣΥΜΕΩΝ
E-mail:
Ειδικότητα:
Τηλέφωνο: 22510 41313
Διεύθυνση: ΗΛΙΑ ΗΛΙΟΥ 5
Πληροφορίες: