ΡΟΥΠΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
E-mail:
Ειδικότητα:
Τηλέφωνο: 22530 24540
Διεύθυνση: ΚΑΛΛΟΝΗ ΛΕΣΒΟΥ
Πληροφορίες: