ΖΑΜΠΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ – ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ
E-mail:
Ειδικότητα:
Τηλέφωνο: 2251102351
Διεύθυνση: ΚΑΒΕΤΣΟΥ 3
Πληροφορίες: