Δεμερτζής Αχιλλέας
E-mail:
Ειδικότητα:
Τηλέφωνο: 22510 55599
Διεύθυνση: Ναυμάχου Αποστόλη 4
Πληροφορίες: