ΒΟΥΛΕΛΛΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
E-mail:
Ειδικότητα:
Τηλέφωνο: 22510 46656
Διεύθυνση: ΚΑΒΕΤΣΟΥ 40
Πληροφορίες: